Startsida

Annebergs Behandlingshem

Annebergs behandlingshem startade 1989 och har idag 15 platser. Våra kunder är män från 20 år med beroende/missbruk, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och kriminell livsstil.

Ramavtal finns med följande aktörer:
Kommuner: Uppsala, Heby, Tierp, Östhammar, Håbo, Knivsta, Enköping, Ronneby, Karlshamn, Mora, Leksand, Orsa, Rättvik, Älvdalen, Stockholms stad, samtliga kommuner i Skåne, Hallands, Östergötlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län Övriga: Kriminalvården.

Vi tar emot klienter enligt följande placeringsformer:
SOL, Kontraktsvård, vårdvistelse, LVM (§27)

Aktuellt

 

Placeringsjour
0381-66 21 21

 

Vi har nu pesonal som är utbildad i manualbaserad återfallsprevention, en evidensbaserad färdighetsträning vid beroende.

Just nu satsar vi på att bredda vår kompetens genom att  utbilda personal i  kriminalitetsprogram. Detta för att tillgodose våra klienters behov i möjligaste mån.